กำลังโหลด...

ยินดีต้อนรับสู่ TLScontact

ศูนย์ยื่นวีซ่าTLScontact จะปิดทำการในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ข้อควรระวัง:ท่านสามารถทำการยื่นสมัครขอวีซ่าภายใน90 วันก่อนวันที่ท่านต้องการเดินทาง ทางเราขอแนะนำว่า ท่านควรจะทำการยื่นสมัครขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง

สถานทูตโปรตุเกส และ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศโปรตุเกสในขณะที่พำนักอยู่ที่ประเทศ ไทยได้ เว้นแต่ หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานทูตของตนเองอีกด้วย

โปรดทราบว่า ระยะเวลาการพิจารณาการสมัครขอวีซ่า:

  • วีซ่าประเภทเยี่ยมครอบครัว หรือ เยี่ยมส่วนตัว, ท่องเที่ยว : ใช้เวลาประมาณ15วัน
  • วีซ่าประเภทความเชี่ยวชาญต่างๆหรือการเดินทางทางธุรกิจ :ใช้เวลาประมาณ15วัน
  • วีซ่า ประเภทเดินทางทางราชการ (ลงทะเบียนในเว็บไซต์โดยไม่ต้องทำนัด) :ใช้เวลาประมาณ15วัน

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า อาจจะใช้เวลานานกว่าที่กำหนดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของการสมัครวีซ่าในช่วงนั้นๆ

นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ฯลฯ ) ถือเป็นสิ่งต้องห้ามภายในศูนย์ TLScontact โดยท่านสามารถฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ห้องฝากของบริเวณทางเข้าศูนย์

การยกเว้นการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ: กรุณาคลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อสังเกต: การแสดงตัวบุคคลเมื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภทเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการเก็บข้อมูลทางชีวภาพส่วนบุคคล

TLScontact มีความยินดีที่จะให้บริการในส่วนของบริการเสริมต่างๆที่ศูนย์ยื่นวีซ่ากรุงเทพฯ. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับค่าบริการเสริม กรุณาคลิกที่นี่

 

Added Value Services

ข่าวสาร