สร้างบัญชี TLScontact

การลงทะเบียนหน้านี้จะอนุญาตให้ท่านตรวจสอบสถานะการสมัครของท่านในแต่ละขั้นตอน
หากท่านมีบัญชีอยู่แล้ว กรุณาล็อคอิน ที่นี่.

หลังจากการลงทะเบียน หากท่านทำตามขั้นตอนที่ระบุบนหน้าจอของท่าน ท่านจะได้รับรายการเอกสารการสมัครขอวีซ่าอย่างถูกต้อง